gedetailleerde informatie over diverse landen waar is de camping, wat kost deze kamer, hoe ruil ik een woning en nog veel meer..... alles over vluchten, vliegvelden, auto's, campers, motoren, treinen, metro's, bus- en bootreizen zoek een groepsreis, een cruise of een vlucht met hotel uitgebreide info en tips voor een actieve  vakantie ! tips over bagage, geld, reisdocumenten, gezondheid en nog veel meer ! zoek een nieuwsgroep, reisgenoot, reisverslag, fotoreportage, reisgids of landkaart !
Travelmarker Homepage

De geschiedenis van Mexico

Geschiedenis van Mexico in een notendop

Olmeeks hoofd © Travelmarker ReizenVanuit Azië kwamen de Indianen naar Amerika. Ze trokken over de Beringstraat. Rond 20.000 jaar voor Chr. bereikten ze het gebied dat nu Mexico heet. De oudste geschiedenis van Mexico is in feite de geschiedenis van de oud-Amerikaanse Indianencultuur. Deze Mexicaanse geschiedenis is grofweg in de volgende periodes onder te verdelen:

1200 - 400 v.Chr.: de periode van de Olmeken
200 v.Chr. - 800 n.Chr: de Klassieke Periode waarin diverse culturen naast elkaar bestonden, zoals de Maya’s, de Zapoteken, de Mixteken en de Tolteken
1300 - 1521 n.Chr: de Azteekse periode
In 1521 kwamen de Spanjaarden naar Mexico onder leiding van Hernán Cortés.
In 1821 kwam er een einde aan de Spaanse overheersing.

burgeroorlogen

In 1857 werd Mexico een republiek. In het midden van de negentiende eeuw vond een burgeroorlog plaats, tijdens welke de liberalen de overwinning behaalden op de conservatieven. De conservatieven werden vertegenwoordigd door de blanke elite van het leger en de katholieke kerk, die tot dan toe de grootste grootgrondbezitter was en veel economische macht had. De conservatieven hadden steun in het buitenland gezocht en als gevolg daarvan vielen in 1862 de Fransen Mexico binnen en werd de Habsburgse aartshertog Maximiliano tot keizer van Mexico gekroond, dit tot groot genoegen van de conservatieven. In 1867 versloegen de liberalen onder leiding van Benito Juarez de Fransen en daarmee de conservatieven. Benito Juarez was de eerste president van Mexico van indiaanse afkomst. Het grondbezit van de kerk werd niet geduld en geconfisceerd, maar in een later stadium werden ook de communale gronden van de Indianen, de ejidos waar niemand een formeel eigendomsrecht op kon doen gelden, onteigend en verkocht aan de meest biedende. Voor de traditionele indianengemeenschappen was dit funest. Zij raakten hun land kwijt en speculanten, politici, bankiers en industriëlen kochten land op. Mensen met geld konden land kopen en zo kreeg een minderheid van de bevolking het meeste land in handen.
Van 1876 - 1911 was dictator Porfirio Díaz aan de macht. De concentratie van grondbezit nam tijdens de heerschappij van Porfirio Díaz alleen maar toe.
In 1910 was 80% van de bevolking afhankelijk van de landbouw, maar meer dan 96% van de families op het platteland beschikte in het geheel niet over een eigen stukje land. Aan het einde van het Porfiriato was ook nog eens 14 tot 20% van het totale landoppervlakte in handen van buitenlanders, en dan met name Amerikanen. De Amerikaanse krantenmagnaat William Hearst werd voor een prikje grootgrondbezitter en moest als tegenprestatie het Mexico van Porfirio Díaz een ‘positieve pers’ bezorgen.

Revolutie

Van 1911 - 1920 vond er een revolutie plaats, aangevoerd door Francisco Madero en gericht tegen de dictatuur van Porfirio Díaz. Madero werd in 1913 slachtoffer van een samenzwering en vermoord. Het volk kwam daardoor nog meer in opstand. Emiliano Zapata en Pancho Villa voerden de boerenopstand aan. Tijdens deze opstand eisten de boerenleiders Zapata en Villa land op van de grootgrondbezitters.
In 1929 werd de ‘partij van de revolutie’, de PNR opgericht, in 1939 wordt deze omgedoopt tot PRM, Partij van de Mexicaanse Revolutie en in 1946 herdoopt tot de PRI, de geïnstitutionaliseerde Revolutionaire Partij. Deze laatste partij heeft tot ver in de jaren negentig de politiek van Mexico overheerst.

Zapatistas

In de achtergebleven gebieden heersen nog feodale verhoudingen. Een groot deel van de bevolking leeft hier onder de armoedegrens en ondervoeding komt veel voor. In de deelstaat Chiapas, waar voor het merendeel indiaanse volken leven, braken in 1994 onlusten uit als gevolg van ontevredenheid van deze volken met hun economische en sociale status. De rebellen die voor de onlusten en verschillende politieke acties verantwoordelijk waren, noemen zich de Zapatistas en zijn tot op heden actief.

Bestuur & Politiek

De officiële naam van Mexico luidt: Estados Unidos Mexicanos. Er zijn 31 deelstaten die in naam ‘vrij en soeverein’ zijn. Het Distrito Federal  (federaal district) waarin de hoofdstad Mexico-Stad ligt is geen deelstaat, maar valt direct onder de nationale regering. De regente of burgemeester van Mexico-Stad wordt rechtstreeks benoemd door de president en is lid van het Mexicaanse kabinet.
Tijdens het presidentschap van president Miguel de la Madrid (1982-1988) kregen de deelstaten en gemeenteraden wat meer autonomie. Wegens magere budgetten van de lokale en regionale overheden komt er in de praktijk niet veel terecht van federalisme en decentralisatie. De deelstaten hebben hun eigen gekozen gouverneur en congres, tot voor kort gecontroleerd door de PRI en de boeren-, arbeiders-, en middenklassenorganisaties.

In feite wijst echter meestal de president de man of vrouw van zijn keuze aan, wanneer er een belangrijke functionaris moet worden aangewezen, via een destape - letterlijk ‘onthulling’. In het Mexicaanse stelsel blijft de president de centrale figuur.

De Mexicaanse Tweede Kamer bestaat uit 500 afgevaardigden, waarvan er om de zes jaar 200 proportioneel gekozen worden en 300 via een systeem van relatieve meerderheid in de kiesdistricten. De oppositie heeft een minimum van 30% aan zetels, maar het ingewikkelde systeem is zo ontworpen dat het voor de oppositie praktisch onmogelijk is de meerderheid in het parlement te verwerven. De Senaat, die weinig macht heeft, wordt gekozen met een systeem van relatieve meerderheid in de deelstaten. Om de drie jaar wordt de Senaat vernieuwd.

Alles wat je wil weten over de Maya's.
.

Laatste nieuws

naar menu landeninfo landeninfo
Ga naar deze pagina voor het laatste nieuws over Mexico

Historische plaatsen

naar menu landeninfo landeninfo
Lees meer over de historische plaatsen van Mexico

Bestel 'n vliegticket, hotelkamer en nog veel meer via Travelmarker

Zoek een voordelige
naar menu tipsvliegticket
naar menu tipslastminute
naar menu tipsreisverzekering

naar menu tipshotelkamer
naar menu tipsvakantiehuisje
naar menu tipscamping
naar menu tipsreisgidsen
naar menu tipsgolfreis naar menu tipscruise
naar menu tipshuurauto naar menu tipstreinreis
Doe het zelf met TMreizen !
naar beginpagina landeninfonaar beginpagina land
 klimaat
 geografie
 flora &  fauna
 geschiedenis
 bevolking
 cultuur
 evenementen
 taal
 transport
 accommodatie
 culinair
 communicatie
 arrangementen
 groepsreizen
 activiteiten
 praktische tips
 bezienswaardigheden
klik hier om naar een ander land te gaan
   

                  

© 2019 www.travelmarker.nl