gedetailleerde informatie over diverse landen waar is de camping, wat kost deze kamer, hoe ruil ik een woning en nog veel meer..... alles over vluchten, vliegvelden, auto's, campers, motoren, treinen, metro's, bus- en bootreizen zoek een groepsreis, een cruise of een vlucht met hotel uitgebreide info en tips voor een actieve  vakantie ! tips over bagage, geld, reisdocumenten, gezondheid en nog veel meer ! zoek een nieuwsgroep, reisgenoot, reisverslag, fotoreportage, reisgids of landkaart !
Travelmarker Homepage

Turkije - Istanboel

reis terug   reis door

Istanboel

In Istanboel ontmoeten het westen en het oosten elkaar. Dit gaat letterlijk op want Istanboel is de enige stad ter wereld die op twee continenten ligt. De grens tussen Europa en AziŽ, de Bosporus, scheidt de stad namelijk in tweëen. Istanboel is een bijzonder hectische stad met miljoenen inwoners.

blauwe moskee

De geschiedenis van Istanboel

De vierde kruistocht
De vierde kruistocht duurde van 1202 tot 1204. Onder leiding van de Venetianen nam deze tocht meer en meer het karakter van een handelsoorlog aan. De handelsstad Venetië, welke haar opkomst voor een groot deel te danken had aan de handel met Constantinopel, was niet de meest ideale handelspartner, en deed, indien de middelen voor handen waren, het recht van de sterkste gelden. De kruisvaarders scheepten zich op aandrang van de Venetianen, aan wie zij de hoge kosten van de overtocht niet konden betalen, in naar Constantinopel en namen de stad voor het eerst in haar geschiedenis als rijkshoofdstad in. De Byzantijnse keizer week uit naar Nicea. De Venetianen plaatsten een gevluchte zoon van de keizer op de troon. Toen bleek dat hij niet in staat was de dingen te doen die door de Venetianen gewenst werden, lieten de Venetianen de stad door de kruisvaarders plunderen. Ze verdeelden het rijk onder de kruisvaarders en henzelf. Byzantium, het bastion tegen de islam, werd door dit alles onherstelbaar verzwakt. Nu ontstond het zogenaamde Latijnse keizerrijk, dat echter geen lang leven beschoren was.

De Byzantijnen heroveren Constantinopel
antieke kaart van IstanboelIn 1261 heroverden de Byzantijnen hun rijk met behulp van de Genuezen en werden de Latijnen uit Constantinopel gezet. Nu kwam de dynastie van de Paleologen aan de macht, die tot aan het einde van het Byzantijnse rijk in 1453 zou blijven regeren. Onder deze laatste dynastie beleefde Byzantium op cultureel gebied een grote bloei. Op alle andere gebieden ging het echter zeer slecht met het rijk. Het rijk zag de bodem van de schatkist, er waren grote spanningen op sociaal en religieus gebied en in het noorden verloren de Byzantijnen grote delen van hun rijk aan de Bulgaren en Serven, die hun eigen nationale staten wilden vergroten. Daarnaast ondervond het rijk een grote bedreiging van de kant der Osmanen, een Turkse stam uit Midden-Azië.

De Byzantijnse Kunst
Het Byzantijnse rijk is de bewaarder geweest van de Grieks-Romeinse beschaving gedurende de Middeleeuwen. Geleerden te Constantinopel waren voortdurend bezig met het kopiŽren van antieke teksten in nieuwe perkamentcodices. De perkamentcodex (gebonden boek) had vanaf de derde eeuw na Chr. de papyrusrol vervangen. Na de val van Constantinopel namen de geleerden deze kostbare codices mee op hun vlucht naar het westen. Ondanks dat Constantinopel de traditie van de Alexandrijnse school voortzette, heeft het Byzantijnse rijk weinig toegevoegd aan het overgebleven Grieks-Romeinse cultuurgoed. Dit is deels te wijten aan de taal waarvan de Byzantijnse wetenschap zich bediende. In hun werken gebruikten de Byzantijnen het volkomen verouderde Attische Grieks, dat voor een enkeling verstaanbaar was en waardoor er nu aan ons weinig over bekend is.

fresco van jezus in de haghia sophiaWel heeft de Byzantijnse kunst een grote stempel op het westen gedrukt. Hiervan zijn de Italianen grotendeels de overdragers geweest. Naast dat de Byzantijnse kunst een versmelting was van klassieke, oosterse en plaatselijke elementen, kreeg het, mede onder invloed van het christendom, een geheel eigen gezicht en een nieuwe creativiteit.
Men onderscheidt drie perioden. De eerste loopt van Justinianus (527) tot 727. Kenmerkend voor de kunst uit deze tijd is een strakke compositie en frontaliteit.
Van 727 tot 843 stagneerde de ontwikkeling van de Byzantijnse kunst. Dit was de periode van het iconoclasme, waarin het niet toegestaan was religieuze onderwerpen in de kunst uit te beelden. Hierdoor kreeg de profane (niet-kerkelijke) kunst logischerwijs wel een enorme stimulans.
fresco in de haghia sophia De tweede periode, de zogenaamde middel Byzantijnse stijl, loopt van 900 tot 1200. In deze periode werd, ondanks de strenge en statische vormen, de afbeelding van het menselijk gelaat levendiger en realistischer. De derde periode, welke van 1261 tot 1453 loopt, is de zogenaamde Paleologen renaissance. De vormen werden vrijer, de gouden achtergrond in de mozaÔeken maakte plaats voor realistische landschappelijke en architectonische elementen.
Ook valt er een driedeling aan te brengen in de Byzantijnse kerken. Het eerste type was de eenvoudige kerk met een Grieks kruis als plattegrond. Van dit type waren alle armen even lang. Het tweede type was de koepelbasilica; een combinatie van een basiliek met een centraalbouw. Met dit type basiliek, waarvan de binnenruimten zo ingedeeld waren dat het leek alsof ze een geheel vormden en zo een enorm ruimtelijk effect geschapen werd, waren de Byzantijnen de eersten. Het was onder Justinianus dat men de bouwvorm van de westerse basiliek definitief de rug toekeerde, en de cirkelvormige plattegrond, overdekt door een enorme hoofdkoepel en verschillende kleinere halfkoepels, als standaardbouwvorm aanvaardde. De Hagia Sophia te Istanboel is hier een mooi, en in architectonisch opzicht gedurfd voorbeeld van.
Er was sindsdien een definitieve breuk tussen de Oosterse en Westerse bouwkunst. Het derde type kende een centrale koepelbouw, die te zien is bij de kerk van Sergius en Bacchus in Istanboel. Het belangrijkste stijlkenmerk van de Byzantijnse architectuur was het gecentraliseerde grondplan, met de vorm van een veelhoekig of cirkelvormig Grieks kruis. Hierin verschilden de gebouwen van de vroeg-christelijke kerken, die veelal een eenvoudige rechthoek als grondplan hadden, met aan weerzijden twee zijbeuken. Verder besteedde de Byzantijnse architect veel aandacht aan de afwerking van zijn bouwwerk. De binnenmuren werden met dunne marmerplaten en mozaÔeken bedekt, de buitenmuren van een pleisterlaag voorzien. Later heeft de Byzantijnse architectuur navolging gevonden in heel Europa, tot in Rusland toe.
Op het gebied van de beeldhouwkunst beperkten de Byzantijnen zich tot reliŽfs in steen en kapitelen versierd met dieren- en plantenmotieven. Verder werkte men veel met ivoor. Bruidskistjes, kammen en triptieken met religieuze voorstellingen werden op grote schaal van dit materiaal gemaakt.

Het einde van een keizerrijk
Na eerst het Oosters Kalifaat veroverd te hebben, keerden de Osmanen zich tegen Europa. Aan het einde van de 14de eeuw hadden ze MacedoniŽ, ServiŽ en Bulgarije op de Byzantijnen veroverd. Rond het jaar 1350 was het Byzantijnse grondgebied dan ook ineengeschrompeld tot Constantinopel en Zuid-ThraciŽ. Wonderlijk genoeg kon het rijk nog een eeuw voortbestaan.
In de vroege ochtenduren van 29 mei 1453 zetten enorme Turkse legers de aanval in op de hoofdstad van het eens zo machtige Byzantijnse rijk. Meer dan 50 dagen duurde de verovering van deze machtige en rijke stad met de vele namen. Met de verovering van Constantinopel kwam een einde aan de lijdensweg van het Oostromeinse rijk. Constantinopel, duizend jaar eerder gekroond tot hoofdstad van dat rijk door Constantijn de Grote, werd Istanboel.
Het Westen was geschokt door de val van de stad, mede omdat het nu zichzelf tegen de Osmanen moest verdedigen en zo dus direct geconfronteerd werd met een niet-christelijke macht, welke tot het begin van de twintigste eeuw het Oosteuropese toneel zou blijven beheersen.

De monden van de Turkse veroveraars vielen open van verbazing bij het zien van zoveel grandeur en rijkdom. Ook al was de Byzantijnse hoofdstad al honderden jaren in verval en waren de gebieden bij de driedubbele stadsmuren tot ruÔnes verworden, er bleef genoeg over: straten vol met hoge gebouwen, grootse tempels en een immense kerk, de Haghia Sophia, de kerk van de heilige wijsheid. Deze kerk maakte zoveel indruk op Sultan Mehmet de Veroveraar, dat deze onmiddellijk imam ontbood en hem het gebouw liet inwijden als moskee. Daarna beklom hij het dak, dat uitzicht bood over de stad en de Bosporus en raakte voor enige tijd in de war over zoveel grandeur in verval. Hij besloot de stad in al zijn schoonheid te herstellen en zich er te vestigen.

blauwe moskee te Istanboel © Travelmarker ReizenHoofdstad van het Osmaanse rijk
In jaren erna zou het Osmaanse rijk zich gaan uitstrekken van Marokko tot aan de Indische Oceaan, van Wenen tot diep in PerziŽ. 'De stad' werd, in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, niet ingenomen door een bende woeste rovers, maar door een hoogstaande en verfijnde Osmaanse beschaving. De Osmaanse Sultans bouwden de stad weer op en verrijkten haar met het geld van de veroveringen. Van heinde en verre kwam het geld naar de Sultans-Kalieven, die hun stad liefhebbend beschreven als 'Zetel der soevereinen' of 'Drempel der Gelukzaligheid' en 'Verhevene Poorte'. De Sultans zouden er blijven tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Istanboel
Pas in 1930 zou de stad officieel de naam Istanboel krijgen. Deze stad, eerder ook wel Byzantium of Constantinopol genoemd, was zo groot, zo indrukwekkend, dat zij in de oude wereld van Europa en AziŽ eenvoudig met īde stadī werd aangeduid. In het Grieks 'hŤ polis'. Men ging naar de stad,'eis tÍn polin', dit werd verbasterd tot Istanboel.

Modern Istanboel

Istanboel is gelukkig meer dan alleen maar historische monumenten. Hou je ogen en oren maar goed open voor het leven op de straat in deze bruisende stad. Het is een ware belevenis. De straat is het huis van de inwoners van deze stad. In het oude of het moderne Istanboel; overal speelt het leven zich op straat af. Als je in een hotel verblijft in Sultanahmet, het oude gedeelte van de stad, dan is het niet onwaarschijnlijk dat je īs ochtends ontwaakt door de kreet īsimit, nefis simit!ī. En wanneer je dan uit het raam kijkt, zul je een man zien met op zijn hoofd een toren van ronde sesambroodjes. Als je een bewoner was van Istanboel, dan zou je aan een touw een mand laten zakken om een paar van die broodjes naar je toe te halen. En na deze broodverkoper, volgt de fruitverkoper ťn de gasflessen-verkoper, ťn de scharensliep, met zijn rammelende kar. Immer verontwaardigd wanneer je niet in het bezit blijkt te zijn van een botte schaar of mes, en mopperend zijn weg vervolgend.

Istanboel vanaf het waterIstanboel is een levendige wereldstad met een unieke eigen sfeer. Een gerestaureerde wijk ligt naast een verpauperde wijk. Rijkdom woont naast armoede. Dwalend door de stad, loop je van de ene verrassing naar de andere. Naast de talloze historische bezienswaardigheden, is het gewoon ontzettend leuk om verfijnde Turkse lekkernijen te eten op formica-tafeltjes in authentieke lunchroom uit de jaren '50. Of om even met de veerponten over de Bosporus van Europa naar AziŽ te varen en te genieten van het betoverende silhouet van Istanboel, dat gedomineerd wordt door honderden minaretten. En wanneer je dat gedaan heeft, meng je dan even onder de inwoners van istanboel aan de oever van de Bosporus. En eet met hen een vers geroosterde visje, die bereid is door een van de vissers die in hun bootjes daar dag en nacht hun verse waar daar aanvaren, roosteren en verkopen.

Boek een vakantie of lastminute naar Istanboel

Boek een voordelige stedentrip naar Istanboel

Goedkope reisarrangementen (vlucht & hotel) en lastminutes naar Istanboel.

Hotels in Istanboel

Via trivago kun je de hotelprijzen van meer dan 200 boekingssites direct vergelijken en zo flink besparen op jouw verblijfskosten in Istanboel !

Restaurants in Istanboel

Het is een belevenis om 's avonds te gaan eten in de Cicek Pasaji, de vroegere Bloemenmarkt, aan Istiklal Caddesi. In deze overdekte straat vol met restaurants, kun je in de zomer en winter buiten eten. Laat je tafel bedekken met een keur aan 'meze'. Dit zijn kleine schoteltjes Turkse specialiteiten die je zelf kunt uitkiezen in de keuken. Drink er de nationale drank Raki bij. En dineer, terwijl je kijkt naar de vertoningen van straatmuzikanten, circusartiesten en goochelaars. Je zult er een geweldige en luidruchtige avond beleven. En wanneer je er toch bent, bezoek dan even de aardige markt, er vlak achter. Al is het alleen om de reusachtige mosselen, die je daar kunt eten. Gevuld met rijst en pijnboompitten zijn ze ware delicatesses.

Winkelen in Istanboel

Overal in Istanboel wordt gehandeld. Het is een waar winkelparadijs. Naast de levendige straathandel, waar je valse merkartikelen kunt krijgen, hebben de winkels een breed aanbod. De diverse wijken van de hoofdstad bieden ieder hun specialisatie. In de chique wijken achter het Taksimplein en op het Aziatische deel van Istanboel kun je merkkleding krijgen voor redelijke prijzen. Goud, sieraden en antiek van een goede kwaliteit en gunstig geprijsd, vind je vooral bij de overdekte bazar.

De Overdekte Bazar
De Divan yolu, de oude staatsielaan in het centrum, waarover vroeger de hoogwaardigheidbekleders het paleis naderden, brengt je naar de Kapali Carsi, de grootste overdekte bazaar ter wereld. De bazaar werd als handelsbeurs door de sultan gesticht in 1460, en groeide in de jaren daarna uit tot een stad in de stad met duizenden winkeltjes. Het heeft een eigen postkantoor, politiebureau, moskee en zelfs een eigen school. Dit bastion van de onafhankelijke zakenman is beslist de moeite waard. Je kunt er alles krijgen, van antiek, diamanten en tapijten en antieke kunststukken waarvan het verboden is ze uit te voeren, tot waardeloze Angolese munten. De prijzen die je betaalt in de Bazar worden bepaald door jouw kunde in het afdingen, waarbij de aanvangsprijs bepaald wordt door jouw antwoord op de vraag uit welk land je komt. Een arm land betekent veelal een lagere vraagprijs.

reis terug   reis door
.

Bestel 'n vliegticket, hotelkamer en nog veel meer via Travelmarker

Zoek een voordelige
naar menu tipsvliegticket
naar menu tipslastminute
naar menu tipsreisverzekering

naar menu tipshotelkamer
naar menu tipsvakantiehuisje
naar menu tipscamping
naar menu tipsreisgidsen
naar menu tipsgolfreis naar menu tipscruise
naar menu tipshuurauto naar menu tipstreinreis
Doe het zelf met TMreizen !
naar beginpagina landeninfonaar beginpagina land
 klimaat
 geografie
 flora & fauna
 geschiedenis
 bevolking
 cultuur
 evenementen
 taal
 transport
 accommodatie
 culinair
 communicatie
 arrangementen
 groepsreizen
 activiteiten
 praktische tips
 bezienswaardigheden
klik hier om naar een ander land te gaan


   

                  

© 2019 www.travelmarker.nl