gedetailleerde informatie over diverse landen waar is de camping, wat kost deze kamer, hoe ruil ik een woning en nog veel meer..... alles over vluchten, vliegvelden, auto's, campers, motoren, treinen, metro's, bus- en bootreizen zoek een groepsreis, een cruise of een vlucht met hotel uitgebreide info en tips voor een actieve  vakantie ! tips over bagage, geld, reisdocumenten, gezondheid en nog veel meer ! zoek een nieuwsgroep, reisgenoot, reisverslag, fotoreportage, reisgids of landkaart !
Travelmarker Homepage

De geschiedenis van Frankrijk

De Franse Prehistorie en Oudheid

Uit archeologische vondsten is gebleken dat Frankrijk al sinds de prehistorie wordt bewoond. De eerste bewoners waren de Galliërs, een Keltisch volk uit de Rijnvallei.
In het zuiden van het pre -Romeinse Gallië stichten de Grieken rond 600 v. Chr. meerdere nederzettingen, met als belangrijkste kolonie Massilia: het huidige Marseille. Gallia is nog altijd het Griekse woord voor Frankrijk.

In de eerste eeuw voor Christus ( na langdurig verzet ) werd Gallië eindelijk geheel onderworpen aan de Romeinse keizer Julius Caesar. Dit wordt beschouwd als het begin van de Franse nationale geschiedenis, omdat hiermee de Romaanse identiteit bepaald werd. De Franse taal stamt af van het Latijn en werd vermengd met Keltische en Germaanse elementen.

De Middeleeuwen, Clovis en Karel de Grote

In 486 wist de Frankische koning Clovis, de Romeinen te verslaan. Onder deze koning bekeerde het Frankische rijk zich vervolgens tot het Christendom. Na de dood van Clovis viel ook het rijk van de Franken uiteen, maar deze Germaanse Franken hebben wel hun naam aan het land nagelaten.

Pas in de 8ste eeuw werd Frankrijk weer herenigd onder Karel de Grote. Tijdens zijn regime was er een opleving van kunst, religie en cultuur geïnspireerd door de Rooms-katholieke Kerk. We noemen dit de Karolingische Renaissance. Karel de Grote was bijna 50 jaar aan de macht en veroverde grote delen van Europa. Na Karel’s dood ontstond er echter chaos en het grote rijk viel ten prooi aan de Noormannen. In 911 kregen zij Normandië tot hun beschikking en kwam er een einde aan de aanvallen.

De Kruistochten

In de eeuwen daarna speelde christelijk Frankrijk een belangrijke rol in vier van de negen kruistochten naar het “heilige land” Palestina. Deze kruistochten hadden geen concreet blijvend resultaat, maar leidden tot nog meer rivaliteit tussen het christendom en de islam. (die rivaliteit dateerde al uit de 7e eeuw)

De honderdjarige oorlog

In 1337 begon de zogenaamde ” Honderdjarige Oorlog” tussen Frankrijk en Engeland. Edward de 3e van Engeland verklaarde in dat jaar de oorlog aan Frankrijk. Hij vond dat hij aanspraak kon maken op de Franse troon en er volgden decennia vol schermutselingen.
Er kwam een keerpunt in de strijd dankzij het meisje Jeanne d’Arc. Geïnspireerd door goddelijke boodschappen, bevrijdde zij met een legertje de stad Orléans van de Engelsen in 1429. Jeanne d’Arc werd door de Engelsen veroordeeld tot de brandstapel. Rond 1450 slaagde Karel VII erin een definitief einde te maken aan de oorlog. Voor een groot deel was dat te danken aan een nieuwe uitvinding: Het Franse leger zette kanonnen in en dit hielp hen mede van de Engelsen te winnen. De Engelsen verloren alle gebieden op het continent behalve Calais.

16de eeuw, Renaissance en Godsdienstoorlogen

 In de 16 de eeuw was er, door zowel oorlogen als huwelijken, een constante verbinding tussen Frankrijk en Italie . Daardoor kwamen veel kunstenaars, zakenlui en hovelingen uit Italie naar Frankrijk . De gegoede klasse in Frankrijk nam zodoende veel over van de Italiaanse gewoonten en cultuur.
Conflicten tussen Katholieken en de nieuw opgekomen Protestanten leidden ondertussen tot burgeroorlogen in Frankrijk. Er kwam weer rust in het land toen Koning Hendrik IV besloot zich te bekeren tot het Katholicisme.

De 17de eeuw, de pruikentijd

In de zogenaamde pruikentijd maakte Frankrijk een bloeitijd door onder het bewind Lodewijk XIV, de Zonnekoning. Niet alleen op politiek maar ook op cultureel gebied was Frankrijk toonaangevend in Europa. De koning had de absolute macht. Tijdens zijn regime moesten vele hugenoten op de vlucht naar protestantse landen. Frankrijk begon ondertussen ook een belangrijke koloniale macht te worden met gebiedsuitbreiding in West-indie , Afrika en Amerika. Louisiana in de huidige VS is bijvoorbeeld naar Louis XIVde vernoemd!

De 18de eeuw, de verlichting

In de loop van de 18e eeuw kwam in Frankrijk de Verlichting op. Die ging gepaard met een snelle ontwikkeling van de Franse wis- en natuurkunde. Tegelijk kwam er meer kritiek op de monarchie, op de standenmaatschappij en op de voorrechten van de adel en geestelijkheid. Dit leidde in sommige kringen zelfs tot atheïsme.
Daarbij verloor Frankrijk een aantal oorlogen en verarmde het land in hoog tempo. De mensen moesten steeds meer belasting betalen. De armoede en de woede over het feodale stelsel leidden tot een volksopstand.

De revolutionairen, de bourgeoisie en zelfs de adel keerden zich tegen het koningshuis. In 1789 was het tij niet meer te keren en met de bestorming van de Bastille begon de Franse revolutie. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap waren het ideaal. In 1792 werd de Republiek uitgeroepen. Hierop volgde een roerige tijd vol terreur.

De 19de eeuw, de Napoleontische tijd

Tien jaar later kwam Napoleon Bonaparte na een staatsgreep aan de macht. In 1804 kroonde hij zichzelf tot keizer. Napoleon maakte van Frankrijk een centraal bestuurde staat. Ook stelde hij een eenheid in voor maten en gewichten en kwamen er tal van nieuwe wetten. De legers van Napoleon veroverden grote delen van Europa. Pas bij de slag bij Waterloo (1815) wisten de andere Europese landen een halt toe te roepen aan zijn militaire successen.

Frankrijk werd weer een republiek na de eerste Frans- Duitse oorlog waarbij Frankrijk Elzas-Lotharingen aan de Duitsers moest afstaan. Pas na de Eerste Wereldoorlog kreeg Frankrijk het gebied weer terug.

De 20ste eeuw, de Eerste Wereldoorlog

In 1914 raakten alle machtige landen van Europa betrokken in een oorlog. Voor de tweede keer kwam Frankrijk in conflict met het steeds sterker wordende Duitsland. De Duitsers trokken met een boog via Belgie Frankrijk binnen. Iets ten noorden van Parijs werden ze tegengehouden door de Franse en Engelse soldaten. Beide strijdkrachten groeven zich vervolgens in. Men dacht dat de oorlog maar enkele manden zou duren, maar niets was minder waar.
Vier jaar lang leverden de legers vanuit de loopgraven een hopeloze oorlog tegen elkaar. Bij Verdun en aan de Somme werden de grootste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog uitgevochten. De standvastigheid van de Franse soldaten tijdens de tien vreselijke maanden bij Verdun zijn legendarisch geworden.
Tenslotte kwamen de Amerikanen het geallieerde front versterken en in 1918 was de oorlog voorbij. Met de Vrede van Versailles in 1919 werd de Eerste Wereldoorlog formeel beëindigd . De Eerste Wereldoorlog heeft het leven gekost aan 10 miljoen soldaten. In Frankrijk wordt de eerste wereldoorlog nog altijd “La grande guerre “ genoemd.

De Tweede Wereldoorlog

De vrede was helaas van korte duur. Nazi- Duitsland viel in mei en juni 1940 de Lage Landen en Frankrijk binnen. Het noordwesten van Frankrijk werd bezet, het zuidoosten kwam onder het zogenoemde Vichy-bewind, dat samenwerkte met de Nazi’s. De geallieerde invasie door de Engelsen en Amerikanen in Normandie in juni 1944 luidde het begin van het einde van de oorlog in. De oorlog duurde nog tot de Duitse overgave op 6 mei 1945. Behalve vele soldaten kwamen bijna een half miljoen Franse burgers om het leven. Het Franse leger in 1944 bestond overigens voor meer dan de helft uit strijders uit de Franse kolonieen. Algerijnen, Marokkanen, Tunesiërs en mensen uit Frans Equitoriaal Afrika.

Het einde van het koloniale tijperk

Na de oorlog kreeg Frankrijk een groot deel van de kolonieen die het tijdens de oorlog had verloren (oa aan Japan) weer terug.
Maar vrijwel direct daaropmoest het Franse moederland vechten tegen de nationalisten van Indochina (het huidige Vietnam, Laos en Cambodja). De Slag bij Dien Bien Phu in Vietnam in 1954 betekende het einde van de Franse koloniale periode aldaar.

Ook in Algerije braken in 1945 onlusten uit die escaleerden tot de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog. Pas in 1962 besloot de Franse president De Gaulle om Algerije onafhankelijk te maken. In 1947 brak een opstand tegen het Franse gezag uit in Madagaskar, die bloedig onderdrukt werd. Andere Afrikaanse kolonies werden onafhankelijk rond 1960, maar dit ging met aanzienlijk minder geweld gepaard.

Frankrijk en naoorlogs-Europa

Na de oorlog bood Amerika het zwaar beschadigde Europa “Marshallhulp” voor de wederopbouw. Daarnaast moest de oprichting van de Navo Westerse landen beschermen tegen mogelijke agressie vanuit het Communistische Oostblok. 

Frankrijk bouwde intussen een welvarende economie op. Generaal de Gaulle, de leider van de Franse regering in ballingschap tijdens de oorlog, werd de eerste president van de naoorlogse republiek. De Gaulle wilde de invloed van Amerika verminderen en droomde van een sterk Europa. Begin jaren zestig kwam Frankrijk dan ook met het plan voor een politieke Europese unie. Daarnaast wilde de Gaulle van Frankrijk een onafhankelijke kernmacht maken. Daarom trok Frankrijk zich in 1966 terug als militair lid van de Navo.

In eigen land was De Gaulles bewind behoorlijk autoritair, maar het bestuur onder De Gaulle voerde wel een aantal belangrijke moderne hervormingen door. In 1969 moest de Gaulle aftreden naar aanleiding van de quasi-revolutionaire studentenopstanden en stakingen.

Een stabiel Frankrijk onder leiding van een machtige president bleek ook zonder de Gaulle voort te kunnen bestaan. Zelfs toen in de jaren ’80 de linkse president François Mitterrand moest regeren met de rechtse regering van premier Chirac. Mitterrand zou tot 1995 aan de macht blijven en voerde een aantal eigenzinnige plannen door: de afschaffing van de doodstraf , het nationaliseren van grote banken en andere (olie)bedrijven en het uitbreiden van de sociale zekerheid.

Heden

Tijdens de regering van Jacques Chirac als president (vanaf 1995) ontstond een algemeen gevoel van onvrede .Onder andere door de globalisering nam de concurrentie toe, er ontstond hoge werkeloosheid en het bleek moeilijk de verzorgingsstaat zoals die was ontstaan ,te behouden. Ook de presidenten na hem beloven de Fransen veranderingen. Maar als de regering in een poging Frankrijk economisch gezond te krijgen probeert te bezuinigen op het stelsel van sociale zekerheid, blijkt de Franse bevolking zich hevig verzetten.

Belangrijk in de buitenlandse politiek is het feit dat Frankrijk sinds 2009 weer volledig lid van de NAVO is. Frankrijk is- vaker dan andere landen- bereid door militair ingrijpen in de voormalige Franse koloniën, een regime te steunen of omver te werpen. Daarnaast oefent Frankrijk nog steeds invloed uit op cultureel en economisch gebied. Dit leidt weleens tot beschuldigingen van neokolonialisme.
In Frankrijk wonen miljoenen immigranten: een duidelijke erfenis van het koloniale verleden. Zij maken intussen 10% van de bevolking uit. Dit leidt soms tot soms politieke en sociaal-economische spanningen. Denk aan de opkomst van het extreem rechtse “Front National” en de rellende minderheden in november 2005 in Parijs en andere steden.

Uitgebreide jaartallentabel waarin een overzicht van de geschiedenis van het Frankische Rijk/Frankrijk gegeven wordt, met per vorst een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens zijn of haar regeringsperiode.

De Franse geschiedenis in vogelvucht tot 1789, het jaar van de Franse revolutie.

De Franse geschiedenis in vogelvucht vanaf 1789, het jaar van de Franse revolutie.

Links naar sites met primaire bronnen bij de geschiedenis van Frankrijk
.

Laatste nieuws

naar menu landeninfo landeninfo
Ga naar deze pagina voor het laatste nieuws over Frankrijk

Historische plaatsen

naar menu landeninfo landeninfo
Lees meer over de historische plaatsen van Frankrijk

Bestel 'n vliegticket, hotelkamer en nog veel meer via Travelmarker

Zoek een voordelige
naar menu tipsvliegticket
naar menu tipslastminute
naar menu tipsreisverzekering

naar menu tipshotelkamer
naar menu tipsvakantiehuisje
naar menu tipscamping
naar menu tipsreisgidsen
naar menu tipsgolfreis naar menu tipscruise
naar menu tipshuurauto naar menu tipstreinreis
Doe het zelf met TMreizen !
naar beginpagina landeninfonaar beginpagina land
 klimaat
 geografie
 flora
 fauna
 geschiedenis
 bevolking
 cultuur
 evenementen
 taal
 transport
 accommodatie
 culinair
 communicatie
 arrangementen
 activiteiten
 praktische tips
 bezienswaardigheden
klik hier om naar een ander land te gaan

   

                  

© 2019 www.travelmarker.nl